Klubbens aktiviteter fremgår af kalenderen. Alle de opførte løb eller ture er tilskudsberettigede for klubbens medlemmer efter følgende model:

Som hovedregel betaler den enkelte selv sit deltagergebyr med mindre andet anføres, og herefter sender man en kopi af sin betalingsbekræftelse til kassereren, som herefter refunderer klubbens del.

Normalt udregnes tilskuddet sådan at man selv betaler de første 100,- Herefter yder klubben et tilskud på resten, dog maks. 150,-. Hvis løbet/turen koster mere end det betaler man selv den resterende del.