Klubbens aktiviteter fremgår af kalenderen.Bestyreslsen vedtager hvilke arrangementer der er berettiget til tilskud og det vil da fremgå tydeligt af teksten.

Tilskud udregnes normalt efter følgende model medmindre andet fremgår.

Som hovedregel betaler den enkelte selv sit deltagergebyr, hvorefter man sender en kopi af sin betalingsbekræftelse til kassereren, som herefter refunderer klubbens del.

Normalt udregnes tilskuddet sådan at man selv betaler de første 100,- Herefter yder klubben et tilskud på resten, dog maks. 150,-. Hvis løbet/turen koster mere end det betaler man selv den resterende del.