Der er gået et par måneder siden sidste nyhedsbrev, og det skyldes til dels at klubben er gået i vintermodus. Det er vores lavsæson med hensyn til aktiviteter, men det er ikke det samme som at vi er gået i hi.

Vi har afviklet generalforsamling og referatet er udsendt. Hvis du ikke har fået et eksemplar kan det skyldes at det er blevet fanget i dit SPAM filter. Vi lægger det ikke frem på hjemmesiden da det bl. a. indeholder klubbens regnskab, og det ønsker vi ikke skal være offentligt tilgængeligt.

Endnu engang var medlemmerne mødt talstærkt op idet næsten halvdelen deltog. Dejligt at se så mange. Der var lidt udskiftning i bestyrelsen og jeg vil gerne benytte lejligheden til, endnu engang, at sige tak til Peter og Frank for deres engagement i bestyrelsen. Til almindelig orientering kan jeg oplyse at vi har sørget for at de to herrer har fået en lille gave.

Og velkommen til Johannes som tog imod den ledige suppleant post efter at Tom og Birgit var trådt ind i bestyrelsen. Endelig fik vi også en ny revisor i form af Jesper Andersen.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Tom som næstformand og Birgit som sekretær. Den samlede bestyrelse kan findes på hjemmesiden. Frank har påtaget sig at stå for en række MTB aktiviteter og vi har derfor lavet et lille udvalg med ham og Tom så en fra bestyrelsen er med.

Vinterens cykel aktiviteter er primært MTB og der har været to hold hver søndag indtil videre. Ikke altid store hold men der er blevet kørt. Der er plads til flere så kom og vær med. Derudover har vi været i gang med at planlægge aktiviteter for både vinteren og den kommende sommersæson i det omfang vi kender dem. De næste aktiviteter bliver vores julefrokost d. 8. december i klubhuset. Tilmeldingen er åben. Og juleafslutning søndag d. 11. december hos formanden i møllen på Stormøllevej 26. Nogen cykler en tur først og både de og alle andre er velkommen.

D. 22. januar er der Isstjerneløb i Roskilde. Et af de løb vi støtter. Bestyrelsen har besluttet sig for en lidt anderledes tilskudsmodel, i håb om, at vi på den måde, kan tilgodese flest muligt. Du kan læse om modellen på hjemmesiden under menupunktet ”Klubben”. I lighed med tidligere år forventer vi at afvikle/deltage i klubtræf med vores naboklubber, men de endelige datoer er ikke fastlagt endnu. Hold øje med kalenderen.

Som deltagerne på generalforsamlingen måske husker, havde vi en snak om en ny model til at finde frivillige hjælpere til klubbens arrangementer. Der var meget fin opbakning til ideen og der var mange som skrev sig på allerede på aftenen. Den endelige formulering bliver nok lidt anderledes og det første år bliver en slags prøveår. Hvis vi finder modellen anvendelig bliver der fremsat et forslag til vedtagelse på næste års generalforsamling, så det kommer til at stå i klubbens vedtægter.

De, der har været på hjemmesiden, har måske opdaget at den har ændret lidt udseende. Jeg var nødt til at foretage en opdatering og samtidig fik jeg koblet klubbens Facebook side til så man kan se hvad der foregår her. Frank bruger det meget til at orientere om den kommende tids MTB arrangementer, og når vi nærmer os foråret vil jeg også begynde at bruge det mere. Fordelen ved Facebook contra hjemmesiden er at man kan ”abonnere” på KCM på Facebook og på den måde få direkte besked når nogen har slået noget op. (Du skal ”like” det) Samtidig er det muligt at kommentere på indlæg, i modsætning til hjemmesiden.

Dette var ordene for nu.

Jeg håber vi ses til julefrokosten og/eller til juleafslutning.

Preben