Har jeg en tendens til, altid at skrive meget om vejret? Måske; men er det ikke meget normalt i et land hvor det er så omskifteligt, og i en klub hvor det ikke er helt ligegyldigt hvordan vejret er. I modsætning til den lidt kedelige sommer, har efteråret hidtil været ganske fint vejrmæssigt. Jeg har selv været på landevejen adskillige gange i flot vejr og jeg kan forstå at vores MTB’ere har været samlet til flere fine søndagsture.

Årets sidste tur på raceren blev kørt søndag d. 22. oktober, og vi mødtes efterfølgende hos Helga hvor hun havde sørget for en grillpølse og en kop kaffe til de fremmødte. Desværre havde vi adskillige punkteringer, og det er jo problemet på den tid af året. De smalle hjul er udsat når vejene bliver ”smattede”.

Klubben har afholdt sin årlige generalforsamling med meget flot fremmøde. Faktisk var halvdelen af klubbens medlemmer til stede. Referatet er udsendt og både det og regnskabet viser en klub i stabil og rolig gænge. Jeg var i dan forbindelse inde på den svigtende tilslutning til vore forskellige arrangementer, men fik, på generalforsamlingen, den opfattelse at jeg nok bare skal indstille mig på et lavere aktivitetsniveau og så være glad for at klubbens medlemmer, trods alt er medlem og bakker op om bestyrelsen arbejde. Vi mødes til bestyrelsesmøde om ca. 14 dage for at fastlægge vinterens aktiviteter, og som nævnt på generalforsamlingen er vi ved at arrangere et foredrag med Chris Anker Sørensen. Datoen er ikke fastlagt endnu, men derudover ser det ud til at falde på plads.

To ting er dog på plads. Klubbens årlige julefrokost afholdes torsdag d. 7. december. Du kan læse mere og tilmelde dig på klubbens hjemmeside. Juleafslutning bliver i år søndag d. 17. december. Stedet er stadig ikke bestemt. Det bliver det først efter næste bestyrelsesmøde.

Som de fleste nok har opdaget, så har Frank Aagaard valgt at melde sig ud af klubben. Det er han ikke den første eller sidste der har gjort, så det er der ikke noget unaturligt ved, men da han var primus motor på klubbens tur til Harzen i maj næste år, så har jeg måttet overtage dette. Det er sket uden nogen større problemer. Jeg har prøvet det før og jeg har kontakt til hotellet. De deltagende medlemmer er blevet bedt om at indbetale depositum senest 1. december, og derefter sker der nok ikke så meget før vi skal til at tage af sted. Perioden er i pinsen 2018 fra d. 18. - 21. maj. Netop nu er der 20 deltagere, og hvis du har lyst til at være med kan vi nok få en plads mere, men hotellerne er godt fyldt op i perioden, så det bliver ikke let at finde værelser på et senere tidspunkt.

Det er måske stadig lidt tidligt, men højtiden nærmer sig med raske skridt, så jeg vil benytte lejligheden til at ønske glædelig jul og godt nytår. Ikke mindst til alle dem jeg ikke når at hilse på ved julefrokost eller juleafslutningen.

Preben Husted
Formand Køge Cykel Motion