Vinden suser udenfor og der er sne i luften. Ja det er blevet efterår og snart vinter.
Det er da også muligt at jeg synes det er specielt koldt, fordi jeg sidder i Finland lige nu!
Uanset hvad så er årstiden mest til cykel med brede dæk, og det har Michel og Tom lavet en plan for.
Den er at finde under ”Søndagsturen”. Bemærk at planen er dynamisk idet der kan ske ting man ikke havde forudset ved starten. Eksempelvis havde de ikke datoerne for vinterens klubtræf, men de er nu fastlagt.
Søndag d. 6. januar vil ØM vise vej og give kaffe bagefter.
Søndag d. 3. februar er det vores tur og som altid mødes vi ved Ravnsborghallen og starter, men fordi vi ikke har adgang til noget klublokale, for tiden, så har ØM tilbudt os at vi kan bruge deres, og det har vi taget imod. Derfor ender turen samme sted som i januar.
Søndag d. 10. marts er det så CC95 der vil føre an. Alle tre træf er mulige både på racer og MTB.

Husk at vi også kører tirsdag og torsdag formiddag, ligesom resten af året. På MTB eller cross.

Generalforsamlinggen fors 2 2018
blev afviklet i oktober med flot deltagelse. 30 medlemmer var mødt frem. Det er næsten halvdelen, hvilket jeg anser for at være overordentligt fint. Måske det skyldes den gode mad?
Det er jo tankevækkende at, når vi inviterer til klubaften med foredrag om kost og ernæring, kommer der 7, mens når vi inviterer til generalforsamling med stegt flæsk og persillesovs (tyk), kommer der 30! Lad os blot konstatere at den nye forpagter af Ravnsborghallens cafeteria laver god stegt flæsk så mon ikke vi ses igen til næste år.

Klubtøj
er desværre ikke bestilt endnu, for det viser sig at vores hidtidige aftale ikke længere er gangbar. Der er nu krav om at vi skal bestille mindst 10 stk. af en type før vi kan få det til en fornuftig pris. Bestyrelsen har derfor været i gang med at undersøge andre leverandører og mens den proces står på, bliver der ikke bestilt nyt tøj hjem. Vi har stadig en forventning om at vi når det før starten af sommeren, men dem der har bestilt skal nok væbne sig med tålmodighed. Jeg har styr på hvem der har bestilt hvad, og jeg skal nok kontakte hver enkelt når jeg har et overblik.

Julefrokost
Næste arrangement bliver klubbens julefrokost torsdag d. 6. december kl. 11.30. Da vi ikke har noget klublokale selv i øjeblikket, har vi lånt boldklubbens. Det ligger næsten lige ved siden af vores gamle klubhus. P.g.a. byggeriet kan det være svært at finde frem til, men om ikke andet så kan man komme ind fra sydsiden hvor musikskolen har indkørsel. Henning er primus motor og der er lavet en tilmeldingsformular på hjemmesiden, så han ved hvor meget mad han skal købe. Man er naturligvis velkommen til at donere en snaps e.l. til arrangementet. Hvis man skulle have den lyst, bedes man give Henning besked, så kan ikke køber alt for meget.

Juleafslutning
Som traditionen byder på denne årstid, vil vi holde juleafslutning søndag d. 16. december. Det er ikke alle der har lyst til at cykle en tur først, men alle er velkommen til at komme forbi og ønske glædelig jul. Æbleskiverne og kaffen er klar omkring kl. 11.30. Det foregår hos formanden i møllen på Stormøllevej 26.

Det nye år
byder på nye aktiviteter, og nogen er planlagt mens andre kun er i støbeskeen.
Forvent en klubaften med foredrag om cykelmotion og træning. Vi er så heldige at have et (nyt) medlem der er uddannet og tilknyttet cykelsporten på eliteplan. Han har lovet at stille op og dele ud af sin viden. Flere detaljer følger.

Klubbens traditionsrige bowlingaften skal vi heller ikke snydes for, men datoen er ikke endelig fastlagt endnu.
Mange andre arrangementer og ture er lagt i kalenderen, så man allerede nu kan begynde at planlægge sin cykelsæson 2019

Harzen
En tur der er bestilt er klubturen til Harzen. Den tager vi i pinsen, 8. - 10. juni 2019. Tilmeldingen er åben og jeg skal bede om hurtigst muligt at melde sig til. Lige nu er tilmeldingen ikke bindende, men vi vil gerne have tilkendegivelser, så vi ved hvor mange værelser vi skal binde os for. Engang i starten af det nye år vil vi sende opkrævning ud på depositum, hvorefter vi låser os fast på antallet.
Tilmelding under ”Klub aktiviteter”.

Der findes ikke dårligt vejr. Kun dårlig påklædning.

God jul til alle.
Preben Husted