Køge d. 10-9-2021

Generalforsamling 2021

 

Køge Cykel Motion indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag d. 12. oktober 2020 kl. 19:00 i Ravnsborghallens Cafeteria.

Bemærk at generalforsamlingen reelt dækker over to år, da vi var nødsaget til at aflyse sidste års p.g.a. corona.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Spisning, Stegt flæsk m. persillesovs!

 3. Formandens beretning

 4. Kasserer fremlægger regnskab for 2019/20/21

 5. Kasserer fremlægger budgetforslag

 6. Vedtagelse af kontingent for det kommende år

 7. Behandling af indkomne forslag

 8. Valg til bestyrelsen

 9. Valg af suppleanter

 10. Valg af revisor og revisorsuppleant

 11. Evt.

På valg i år er følgende:

Bestyrelsen: Formand Preben Husted. Genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Tom Cedervall.

Bent Hansen, Birgit Rasmussen. Begge villige til genvalg.


Suppleanter: Nuværende Claus Sørensen ønsker ikke genvalg og bestyrelsen har ikke været i stand til at finde interesserede emner, så forslag modtages gerne.


Revisor: Lars Peter Skaarup, villig til genvalg. Ifølge vedtægterne har vi også en revisorsuppleant. Kandidater imødeses.

Af hensyn til bestilling af mad er tilmelding nødvendig. Den foretages på klubbens hjemmeside: kogecykelmotion.dk senest d. 6. oktober 2021. Klik på ”Klubaktiviteter” og tilmeld dig i formularen.

 

OBS. Da generalforsamlingen afholdes i Ravnsborghallen, køber den enkelte selv sine drikkevarer til maden. Medbring derfor kort eller kontanter til dette.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Køge Cykel Motion