Klubbens sponsoraftale med OK er blevet opsagt.

OK har et krav om at der skal tegnes mindst 6 nye kort om året for at aftalen kan fortsætte. Det har vi ikke formået og derfor er aftalen opsagt.
Hvis du har et OK kort kan du naturligvis fortsætte med at bruge det (det er nok det OK håber på) men cykelklubben får bare ikke noget ud af det længere.

Klubben nåede at få et bidrag til kassen på ca. 800,- men fremover kommer der altså ikke noget.

Personligt har jeg valgt at klippe mit kort i stykker, men det er naturligvis op til hver enkelt.

Preben

Vinden suser udenfor og der er sne i luften. Ja det er blevet efterår og snart vinter.
Det er da også muligt at jeg synes det er specielt koldt, fordi jeg sidder i Finland lige nu!
Uanset hvad så er årstiden mest til cykel med brede dæk, og det har Michel og Tom lavet en plan for.
Den er at finde under ”Søndagsturen”. Bemærk at planen er dynamisk idet der kan ske ting man ikke havde forudset ved starten. Eksempelvis havde de ikke datoerne for vinterens klubtræf, men de er nu fastlagt.
Søndag d. 6. januar vil ØM vise vej og give kaffe bagefter.
Søndag d. 3. februar er det vores tur og som altid mødes vi ved Ravnsborghallen og starter, men fordi vi ikke har adgang til noget klublokale, for tiden, så har ØM tilbudt os at vi kan bruge deres, og det har vi taget imod. Derfor ender turen samme sted som i januar.
Søndag d. 10. marts er det så CC95 der vil føre an. Alle tre træf er mulige både på racer og MTB.

Husk at vi også kører tirsdag og torsdag formiddag, ligesom resten af året. På MTB eller cross.

Generalforsamlinggen fors 2 2018
blev afviklet i oktober med flot deltagelse. 30 medlemmer var mødt frem. Det er næsten halvdelen, hvilket jeg anser for at være overordentligt fint. Måske det skyldes den gode mad?
Det er jo tankevækkende at, når vi inviterer til klubaften med foredrag om kost og ernæring, kommer der 7, mens når vi inviterer til generalforsamling med stegt flæsk og persillesovs (tyk), kommer der 30! Lad os blot konstatere at den nye forpagter af Ravnsborghallens cafeteria laver god stegt flæsk så mon ikke vi ses igen til næste år.

Klubtøj
er desværre ikke bestilt endnu, for det viser sig at vores hidtidige aftale ikke længere er gangbar. Der er nu krav om at vi skal bestille mindst 10 stk. af en type før vi kan få det til en fornuftig pris. Bestyrelsen har derfor været i gang med at undersøge andre leverandører og mens den proces står på, bliver der ikke bestilt nyt tøj hjem. Vi har stadig en forventning om at vi når det før starten af sommeren, men dem der har bestilt skal nok væbne sig med tålmodighed. Jeg har styr på hvem der har bestilt hvad, og jeg skal nok kontakte hver enkelt når jeg har et overblik.

Julefrokost
Næste arrangement bliver klubbens julefrokost torsdag d. 6. december kl. 11.30. Da vi ikke har noget klublokale selv i øjeblikket, har vi lånt boldklubbens. Det ligger næsten lige ved siden af vores gamle klubhus. P.g.a. byggeriet kan det være svært at finde frem til, men om ikke andet så kan man komme ind fra sydsiden hvor musikskolen har indkørsel. Henning er primus motor og der er lavet en tilmeldingsformular på hjemmesiden, så han ved hvor meget mad han skal købe. Man er naturligvis velkommen til at donere en snaps e.l. til arrangementet. Hvis man skulle have den lyst, bedes man give Henning besked, så kan ikke køber alt for meget.

Juleafslutning
Som traditionen byder på denne årstid, vil vi holde juleafslutning søndag d. 16. december. Det er ikke alle der har lyst til at cykle en tur først, men alle er velkommen til at komme forbi og ønske glædelig jul. Æbleskiverne og kaffen er klar omkring kl. 11.30. Det foregår hos formanden i møllen på Stormøllevej 26.

Det nye år
byder på nye aktiviteter, og nogen er planlagt mens andre kun er i støbeskeen.
Forvent en klubaften med foredrag om cykelmotion og træning. Vi er så heldige at have et (nyt) medlem der er uddannet og tilknyttet cykelsporten på eliteplan. Han har lovet at stille op og dele ud af sin viden. Flere detaljer følger.

Klubbens traditionsrige bowlingaften skal vi heller ikke snydes for, men datoen er ikke endelig fastlagt endnu.
Mange andre arrangementer og ture er lagt i kalenderen, så man allerede nu kan begynde at planlægge sin cykelsæson 2019

Harzen
En tur der er bestilt er klubturen til Harzen. Den tager vi i pinsen, 8. - 10. juni 2019. Tilmeldingen er åben og jeg skal bede om hurtigst muligt at melde sig til. Lige nu er tilmeldingen ikke bindende, men vi vil gerne have tilkendegivelser, så vi ved hvor mange værelser vi skal binde os for. Engang i starten af det nye år vil vi sende opkrævning ud på depositum, hvorefter vi låser os fast på antallet.
Tilmelding under ”Klub aktiviteter”.

Der findes ikke dårligt vejr. Kun dårlig påklædning.

God jul til alle.
Preben Husted

 

Så gik sommeren på held, og vejret er blevet noget mere ”normalt”. Det har tydeligvis bekommet klubbens medlemmer godt, for vi har fået afviklet vores stjerneløb og klubmesterskab med flot deltagelse. 12 til stjerneløbet og 15 til klubmesterskabet. Det er vi meget fint tilfreds med, specielt set i lyset af at vi aflyste begge dele sidste år p.g.a. manglende opbakning. Du kan læse lidt mere om de to arrangementer under denne artikkel.

Jeg har før opfordret til at klubbens medlemmer sender mig billeder når de er på tur. Det er der heldigvis et par stykker der har gjort. ringkoebing 2 miniBl. a. var nogen af klubbens piger på tur rundt om Ringkøbing fjord i det flotte sommervejr og de sendte et par fine billeder. Tryk på det for at se det i fuld størrelse.

Deltagelsen i Rishøjløbet var lidt mere skuffende idet kun 16 af klubbens medlemmer havde fundet tid og lyst til at deltage i dette arrangement. Jeg var desværre heller ikke selv i stand til det, men har hørt fra nogen af de deltagende at løbet, igen i år, havde været en stor succes, så mon ikke vi alle sammen får chancen igen til næste år.

Som jeg skrev i sidste nyhedsbrev, har vi besluttet at prøve at nedbringe vores tøjlager til væsentligt færre emner og så lave en forudbestilling 2 gange om året. Denne procedure har vi netop gennemført første gang og tøjet er sat i bestilling. Vi har ikke længere nogen sponsor, så der vil være en lille prisstigning på de fleste af produkterne. De fremgår af bestillingsformularen. Hvis du ikke lige nåede at få bestilt? Ja så er det lidt ærgerligt, for fristen er overskredet, men jeg skal da nok forsøge om vi kan nå at få det med. Med hensyn til den korte tricot, de korte bukser og vindvesten, så har jeg bestilt flere hjem da det er de emner vi har besluttet altid at have på lager i et vist omfang. Forventet levering omkring 1. november.

Netop nu planlægger vi at køre sidste tur på raceren, søndag d. 21. oktober, men erfaringen fra de forrige år er at det måske er lige sent nok, så når vi kommer lidt nærmere ser vi på om vi skal lukke en uge eller to tidligere. Herefter er det MTB efter den kendte model som alle jer der nyder denne del af cyklingen kender til.

Årets generalforsamling afholdes tirsdag d. 23. oktober i Ravnsborghallens cafeteria. De har fået ny forpagter så det er jo spændende at se om den nye kan lave stegt flæsk. Det er i hvert fald bestilt, og så må vi jo se. Alle er naturligvis velkommen til generalforsamlingen, men hvis du ønsker at spise med skal du være tilmeldt. Det foregår her på hjemmesiden. Lad mig her komme med en opfordring: Vi mangler en suppleant til bestyrelsen. Jeg tror ikke jeg siger for meget når jeg påstår at det er et overkommeligt tillidshverv, så mon ikke det er muligt at finde en.
Vi mangler også en revisorsuppleant idet den tidligere nu er blevet kasserer. Mon ikke der sidder et regnskabskyndigt medlem derude, som kan afse en enkelt aften i starten af oktober til at drikke en kop kaffe sammen med kassereren og vores nuværende revisor.

Selv om sommeren har været lang og varm og knap nok er slut endnu, ja så nærmer vi os jo jul, og klubben holder sine sædvanlige julearrangementer. Julefrokost torsdag d. 6. december. Vores tidligere klublokale i atletikhuset er revet ned men vi har fået lov til at låne et lokale i boldklubben, så mon ikke vi kan få en hyggelig dag som vi plejer. Henning har påtaget sig at stå for det (igen), så det arrangement er i gode hænder.
Endelig holder vi en juleafslutning søndag d. 16. december. Det bliver enten hos mig i lighed med de foregående år eller måske i et sommerhus i Strøby Egede. Nærmere info følger når vi nærmer os.

Og husk. Sommeren er ikke helt slut endnu.
Ses vi på cyklen på søndag?

Preben Husted
Formand