Klubbens tilskudspolitik

Klubbens aktiviteter fremgår af kalenderen. Bestyrelsen vedtager hvilke arrangementer der er berettiget til tilskud og det vil da fremgå tydeligt af teksten.


Som hovedregel vil det kun være klub arrangementer der ydes tilskud til, og bestyrelsen vil så vedtage fra gang til gang, hvor meget.


Enkelte gange vil klubben betale det fulde beløb og andre gange et mindre tilskud.